fbpx

Privaatsuspoliitika

Privaatsuse ja andmekaitse
tingimused

Ilvese Savituba OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt sai koostatud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Ilvese Savituba OÜ tegevus Internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ning Eesti Vabariigi seadustega.
   
Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Ilvese Savituba OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda järgmistel visiidel: (1) kontaktandmete (sh kliendi nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, vanus ja sugu) esitamisel Ilvese Savituba OÜ veebisaidil või mujal (nt Facebooki lehel Ilvese Savituba, Instagrami lehel Ilvese Ehted); (2) veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu; (3) tellimuse sooritamisel Ilvese Savituba OÜ e-poes kliendi kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Ilvese Savituba OÜ võib paluda veebilehel vabatahtlikult isikuandmete ja personaalse informatsiooni esitamist, nagu näiteks nimi, aadress, postiindeks, e-posti aadress, telefoninumber).


Muude andmete kogumine

Ilvese Savituba OÜ kogub ka isikustamata andmeid ehk andmeid, mida ei saa otseselt ühe ja kindla isikuga seostada (keele eelistus, asukoht, teenuse eelistus).

Ettevõte jätab omale õiguse koguda ka üldistatud klienditegevuste kohta ettevõtte veebisaidil. Andmeid koondatakse ning kasutatakse üksnes veebilehe analüüsimiseks. Koondandmeid käsitletakse käesolevas privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmeid kasutatakse kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Ilvese Savituba OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab ettevõttele teenuseid ning on lepinguga kohustatud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks Ilvese Savituba OÜ-le veoteenust osutav partner.

Isikuandmete kaitse

Ilvese Savituba OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Ilvese Savituba OÜ kodulehe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Ilvese Savituba OÜ kodulehte kasutama asudes olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Ettevõte jätab omale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.